Ayakkabı, şık ve zarif giyinmenin en önemli detaylarındandır. Takım elbiseler için de çok önemli bir aksesuvardır, kuşkusuz. Giyim tarzınız, aynı zamanda karakterinizin de bir parçası olduğundan, tüm ürünlerimiz yüksek karakterinizi yansıtmak için size özel tasarlanmıştır.

Rahat kullanımı ve patentli olmasının yanı sıra size özel tasarlanması sebebiyle yüksek konforludur ve ayaktan başlayan sağlığınızı korumaya devam edecektir. DİA COMFORT marka ayakkabı modellerimiz anti bakteriyel ve doğal malzemelerden imal edildiğinden ayaklarınıza sıcak bir yuva olacaktır.

Binlerce yıldır ayakaltı bölgesinden sayısız hastalıkların tedavi edildiği bilinen bir gerçektir. DİA CONFORT ayakkabı modellerimiz ayak sağlığınızı koruyarak ruh ve beden sağlığınıza da olumlu katkı sağlamaktadır. Ar-Ge ekibimizle birlikte bu fikirden yola çıktık ve tarafımızdan bulunan ve geliştirilen DİABET AYAKKABI’yı insanlığın faydasına sunduk.

Kişiye özel diyabetik ayak tabanlığını keşfederek ve diyabetin sebep olduğu hassaslıkları göz önüne alarak ayakaltındaki tarihi uygulamaların ışığında hastalığı iyileştirme fikrimizi ortaya koyduk. Ayakaltında aşırı basınca maruz kalan bölgelerdeki baskıyı, ayak tabanına orantılı ve homojen olarak yaydık. Öncelikle şeker hastalarını mutlu eden DİABET ayakkabıyı ortaya koyarken doğal malzeme entegrasyonu sayesinde yürüyüş rahatlığı, hafiflik ve basınç tepkimesi oluşturabilmek için dikişsiz astar jud, doğal lateks tabanlık ve özel tasarımlı derin taban ve çift cidar saya içinde lâteks kullandık.

Kişiye özel tasarlanan diabetik ayak tabanlıkları; kullanıcıya rahatlık veren, non-tromatizan (amortisör özellikli) dans metresi yüksek malzemeler kullanılarak konforlu yapısına kavuşurken, yara olan bölgelerdeki basıncı tamamen yok ederek bir deşarj bölgesi oluşturduk.

Böylece diabet hastalarının, topuk kemiği rahatsızlığı olanların, ortopedik ve anatomik rahatsızlıklara maruz kalanların veya herhangi bir ayak rahatsızlığı olmayan kimselerin daha sağlıklı, rahat ve zevkli yürüyüş yapmalarına olanak sağladık. Böylece kan dolaşımını düzenleyen ayakkabılarımızla insanlığa hizmet sunmaktan mutluluk duyduk.

Bütün çalışmalarımızı AB normlarına, Tıbbi ve Medikal Cihazlar direktifine, harmonize standardlara uygun olarak yaptık. Çalışmalarımız uluslararası onaylanmış kurumlarca takdir edilerek CE belgesi, ISO 9001 ve TSE belgesi ile taçlandırıldı.

Bu vesile ile hizmetlerimizi takdirle karşılayan siz değerli müşterilerimize sağlıklı ve mutlu bir hayat dileriz.

DİYABET HASTALARINDA AYAKTAKİ BASINCA BAĞLI AYAK SORUNLARINA YENİ BİR YAKLAŞIM

TOTAL ORTOPEDİK AYAKKABI (Dia Comfort®)

Giriş ve Amaç: Diyabetik ayak (DF), esas olarak bir sendromdur.nöropatik ve periferik arter ile oluşan basıncın neden olduğu komorbid enfeksiyon ile birlikte Diabetes mellitus (DM) komplikasyonu ve hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Hastalar. Artan ayak basıncı bazı ayakkabı ile ilgili DF hastaları için bazı alternatif ayakkabılar vardır. Bununla birlikte, yeni  lternatif ayakkabı türleri yalnızca taban üzerinde yoğunlaşmaktadır ve diğer basınç noktaları (tarsus, metatarsus, ayak yüzeyi) atılır. İçinde Bu araştırmada, sol yönelimdeki basınç ve ağrı düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık. ayakkabı (tam ortopedik) ve bütün ayaklı ayakkabı (toplam ortopedik).

Yöntem: Araştırmada, toplam 30 hasta dosyası (16 kadın ve 14erkek) DF Tip I veya II DM ile retrospektif olarak incelendi  çalışmak. Arter basıncı (sistolik-diyastolik), toplam ayak basıncı, ayak metatarsus ve tarsus baskıları başlangıç, 10, 60 ve 120. Dakikalarda ağrı düzeyleri olan her iki ayakkabı çeşidi ile karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar: Sonuçlara göre, total ortopedik ayakkabı basınç sonuçları; tüm parametreler için tam ortopedik ayakkabıdan daha düşüktür. Başlangıçta, istatistiksel olarak bulunan tüm basınç parametrelerinin arasındaki farklar önemsiz (p> 0,05). Öte yandan, ikisi arasındaki farklar sağ ve sol ayak için 10. dakikadaki ayakkabı türleri istatistiksel olarak anlamlı (p <0,05). Buna ek olarak, tüm ayak basıncı Parametreler 60 ve 60’da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdi. 120. dakikalık sonuçlar.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları total ortopedik ayakkabıların DF’deki ayak basınçlarını önemli derecede azaltır ve ayak sağlığını arttırır. DF hastalarının kalitesi. Üstelik, gelişmiş ayakkabı, Ayakla ilgili diğer sağlık sorunlarını, özellikle enfeksiyöz eşlik eden hastalıklar.

Click For Original File

RESEARCH ARTICLE A NEW APPROACH TO FOOT PROBLEMS CAUSED BY PRESSURE AT DIABETIC FOOT PATIENTS: TOTAL ORTHOPEDIC FOOTWEAR. Dr. Goksen SURUCU.

Background and Objective: Diabetic foot (DF) is a syndrome mainly caused by pressure developed with neuropathic and peripheral artery complication of Diabetes Mellitus (DM) with comorbid infection, and has negative effects on both physical and psychological health of patients. Increasing foot pressure causes some footwear related problems, thus there is some alternative footwear for DF patients. However, recent alternative footwear types only focus on sole, and other pressure points (tarsus, metatarsus, foot surface) are dismissed. In this research, it was aimed to compare pressure and pain levels of soleoriented footwear (full orthopedic) and whole foot-oriented footwear (total orthopedic). Methods: In the research, a total of 30 patient files (16 females and 14 males) having DF with Type I or II DM were retrospectively subjected to study. Arterial pressures (systolic-diastolic), total foot pressure, foot metatarsus and tarsus pressures at initial, 10th, 60th and 120th minutes were compared with both footwear types with pain levels. Results: According to results, total orthopedic footwear pressure results were lower than full orthopedic footwear for all parameters. At initial point, differences between all pressure parameters found to be statistically insignificant (p>0,05). On the other hand, differences between two footwear types at the 10th minute for right and left foot were statistically significant (p<0,05). In addition, all foot pressure parameters showed statistically significant differences at 60th and 120th-minute results. Conclusion: Results of the study shows that total orthopedic footwear significantly reduces feet pressure in DF, and increases foot health quality of DF patients. Moreover, the developed footwear may help to reduce foot related

Manuscript History Received: 09 September 2017 Final Accepted: 11 October 2017 Published: November 2017 Key words:- Diabetic foot, pressure, orthopedic, footwear.

Uluslararası Toplam Kalite  ve Patentlerimiz


Dia Comfort olarak Ar-Ge ve Bilim Grubumuzun yaptığı araştırmalarda DİABET AYAKKABI’yı insanlığın faydasına sunan kuruluş olmanın haklı gururu ile çalışan bir kurum.